.

.

 

 

.

.

ARTS DEL FOC

Aquestes sèries de forns s'utilitzen principalment per a les anomenades ARTS DEL FOC, i són emprades per ceramistes, esmaltadors, vidriers o forjadors per a, entre altres, les següents aplicacions:

* CERÀMICA

* ESMALT SOBRE METALL

* FORJA I TREBALL DE METALLS

* TREBALL DEL VIDRE

CERÀMICA

CERAMISTES, TERRISSERS FABRICANTS DE TAULELLS, DECORADORS, etc., fabriquen o decoren articles de pisa, fang, gres o porcellana, i els forns emprats en aquests menesters, de combustió o elèctrics són molt semblants, variant únicament la forma d'utilització i la temperatura de treball.

En general treballen de fred a fred, és a dir, carreguen el forn a temperatura ambient amb les peces a treballar i a continuació posen en marxa el forn fins a assolir la temperatura de treball i a continuació es per a i esperen que es refredi per treure les peces. Als nostres forns el procés és automàtic mitjançant un microprocessador. Vegi el nostre document COCCIÓ DE CERÀMICA per a majors detalls.

Per a aquestes aplicacions disposem dels següents equips:

* FORNS DE CAMBRA ELÈCTRICS Y DE COMBUSTIÓ, per a cocció de pa de pessic o esmalt.

* FORNS PER A DECORACIÓ A TERCER FOC, per a la col·locació de calcomanies ceràmica o decoració amb pintures especials per coure.

* FORNS CONTINUS, FORNS DE CAMPANA o SOLERA MÒBIL per a cocció en continu de bescuit, esmalt o tercer foc. Es fabriquen sempre sota pressupost. Sol·liciti’l.

* FORNS DE HOBBY, per poder practicar l'art de la ceràmica a casa o petit taller.

* FORNS DE VAGONETA per facilitar la càrrega i descàrrega i augmentar la producció.

* ACCESSORIS Y MÀQUINES fabriquem maquinària per a ceràmica i accessoris per facilitar els treballs.

FORJA

Els forns emprats en els treballs de forja són molt diversos, depenent del tipus de treball que vulgui realitzar-se.

En general es carrega el material amb el forn calent i una vegada les peces han assolit la temperatura necessària es treuen del forn per a la seva manipulació.

Per a aquestes aplicacions disposem dels següents equips:

* Forns de mufla, per a peces petites.

* Forns per escalfar puntes o centres de barres.

* Forns per a tractament tèrmic.

* Fargues per a treballs manuals

         Menció a part mereix nostre nou forn de baix voltatge que utilitza el propi metall per a general el calo mitjançant el pas d'un corrent eclèctic entre dos elèctrodes, escalfant la part a forjar en alguns segons.

ESMALT SOBRE METALL

         S'esmalten objectes de metall amb colors vitrificables que es couen a continuació en un forn. El procés és a cop calent, és a dir, una vegada posat el forn a temperatura s'introdueix la peça a esmaltar i al cap d'alguns minuts es treu amb l'esmalt fos i es deixa refredar a l'aire

Fabriquem tres sèries diferents de forns per a esmalt. La sèrie ESH està especialment dissenyada per a ús com a forn d'esmaltatge en cases particulars, en utilització no professional.

Per a ús professional disposem de dues sèries. La sèrie molt coneguda ES, amb mou mides diferents aptes per al taller d'esmaltatge petit o gran, i la sèrie ESI per a grans formats.

A més disposem d'una sèrie d'accessoris i complements per facilitar el treball dels professionals o aficionats a l'esmalt sobre metall.

VIDRE

Els forns emprats en els treballs amb vidre són molt diversos, depenent del tipus de treball que vulgui realitzar-se. Vegi el nostre article sobre el treball del vidre.

Fabriquem, entre altres, forns per fondre o fabricar vidre, doblar-lo, decorar-lo o el procés denominat "Fussing", que consisteix bàsicament a unir per mitjà de la calor dos o més làmines de vidre. També fabriquem forns de tremp i d'eliminació de tensions en peces manipulades.

Els processos de tractament del vidre són una mica més complexos, per la qual cosa suggerim posar-se en contacte amb el nostre servei tècnic per a cada cas concret.

En general treballen de fred a fred, és a dir, carreguen el forn a temperatura ambient amb les peces a treballar i a continuació posen en marxa el forn fins a assolir la temperatura de treball i a continuació es per a i esperen que es refredi per treure les peces. Als nostres forns el procés és automàtic mitjançant un microprocessador.

En altres processos es carrega a cop calent i descarrega fredament o escalfi depenent del treball a realitzar.

Per a aquestes aplicacions disposem dels següents equips:

* FORNS DE CAMBRA PER A DECORACIÓ .

* FORNS DE TREMP .

* FORNS CONTINUS

* FORNS PER A FUSSING .

* FORNS PER A RECUIT.

* FORNS PER A DEFORMACIÓ DE VIDRE.

FORNS                       MEDI AMBIENT            ECOLOGIA