.

.

 

 

.

.

*FORNS PER A FUNDICIÓ


Fabriquem forns, amb diferents tècniques per a la fusió de tota mena de metalls.

 

 

* FORNS PER A INDUSTRIES ALIMENTARIES

Forns per a fumats, forns de llenya i maquinaria diversa. Fabriquem forns per a secat i tractament de fruits secs

 

* FORNS PER A NETEJA TÉRMICA

S’utilitzen en las industries de recuperació, plàstics, pintures, motors... Serveixen per eliminar diversos productes sobre suports metàl·lics

 

*EQUIPS ESPECIALS


A mes dels equips de la nostra fabricació estàndard fabriquem també forns continus, de campana, d’escalfament per inducció etc.

 

QUADRES I ELEMENTS DE CONTROL

Disposem de quadres par control de tot tipus de forns, equips de  pirometria y sondes de temperatura amb els seus accessoris (registradors, visualitzadors…)

 

* EQUIPS PER A INCINERACIÓ


Disposem d’una sèrie d’equips estàndard per a la major part dels processos més habituals d’incineració de residus o aprofitament energètic dels mateixos, així com equips de depuració de fums i inertización de cendres si és necessari.

* HORNOS INDUSTRIALES

Fabricamos hornos para la mayor parte de las aplicaciones industriales de estas máquinas, con más de 50 años de presencia continuada en el mercado y con las ventajas que la especialización y la experiencia proporcionan. Fabricamos hornos para cualquier actividad y para temperaturas de hasta 1.300 ºC de forma estándar y bajo pedido equipos especiales y hasta los 2.100 ºC. Como complemento de nuestros hornos fabricamos equipos especiales para diferentes industrias.

* HORNOS DE ALTA TEMPERATURA

Fabricamos hornos de muy alta temperatura para tratamientos especiales hasta 2.100 ºC

* EQUIPOS DE SECADO

Construimos secaderos solares o con energías convencionales. Cada producto tiene un óptimo procedimiento de secado en función de su estado, condiciones en que puede tratarse, proceso de fabricación, temperaturas y humedades de equilibrio admisibles, humedad inicial y final, etc.

Els convidem a visitar la nostra divisió de MEDI AMBIENT on trobaran solució a problemes d’eliminació de residus, tractaments de fums, inertización de cendres etc...